Partneři
Etická výchova
Evaluace
Foto
Publicita
Projektový tým
Reference
Odkazy
O projektu Klíčové aktivity Průběh projektu

Průběh projektu

Projekt začal 1. prosince 2010 a bude ukončen v červnu 2012.

Od prosince 2010 do ledna 2011 se ustanovil projektový tým a seznámili se zástupci i metodici partnerských škol. Proběhla příprava na slavnostní zahájení projektu, akreditovaného vzdělávacího kurzu Etické výchovy pro začínající pedagogy Etv ze škol Olomouckého kraje.

Únor 2011 - srpen 2011 probíhá akreditovaný vzdělávací kurzu Etické výchovy v předem stanovených termínech. Zároveň pokračuje příprava a koordinace činností metodiků, začne činnost „terénních „ metodiků projektu formou konzultací pro ředitele škol i pro pedagogy při zavádění Etv do ŠVP.

Září 2011 - červen 2012 začnou stěžejní aktivity projektu – pilotní výuka Etické výchovy na školách Olomouckého kraje, vzdělávací semináře pro pedagogy, vytváření výukových a metodických materiálů, metodická podpora formou konzultací, hospitací pro všechny učitele Etv, evaluace výuky a vyhodnocení projektu při závěrečné konferenci.

© 2011–2019 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově TOPlist