Hlavní strana
Etická výchova
Evaluace
Foto
Publicita
Projektový tým
Reference
Odkazy

Partneři

Církevní gymnázium Německého řádu,
spol. s r.o. v Olomouci

Již od roku 1992 zaměřuje svoji pozornost na způsob vzdělávání žáků se zdravotním postižením, s vývojovými poruchami učení a také na oblast vzdělávání mimořádně nadaných žáků se sportovním nadáním.

Partnerská škola zároveň realizuje rozsáhlejší projekty v oblasti řízení lidských zdrojů a více jak 15 let pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti. Od r. 2010 spolupracuje na problematice implementace programu osobnostního rozvoje do školního vzdělávacího programu, převzatého z CMG a MŠ v Prostějově.

V projektu Centrum etické výchovy zajistí cílovou skupinu žáků, převezme výukové a metodické materiály pro výuku etické výchovy, které připraví CMG a MŠ v Prostějově, začlení vzdělávací obor etická výchova do svého školního vzdělávacího programu a pilotně jej ověří při praktickém uplatnění ve výchovně vzdělávacím procesu.

www.cgnr.cz

Základní škola
sv. Voršily
v Olomouci

Vzdělávací program ZŠ sv. Voršily zdůrazňuje všestranný rozvoj každého jedince. Obsahuje charakteristické prvky mericiánské pedagogiky, atmosféru přátelství a vzájemného porozumění, posilování sebeúcty a zdravého sebevědomí mezi žákem a učitelem.

Cíle výchovy a vzdělávání jsou inspirovány pedagogikou sv. Anděly Merici v porozumění touhám mladých školáků a pomáhat jim, aby si uvědomili hodnoty, které utvářejí jejich život.

Škola byla spolu se školou za Švédska a Polska v letech 2002 - 2005 zapojena do projektu Socrates. Zároveň vystupuje jako partner do projektů v rámci OP VK Geoinformatika pro školy, jehož žadatelem je Univerzita Palackého v Olomouci a Problematika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně dětí mimořádně nadaných, jehož žadatelem je NET UNIVERSITY s.r.o.

V projektu Centrum podpory etické výchovy začlení výuku etické výchovy do svého školního vzdělávacího programu, pilotně jej ověří ve výchovně vzdělávacím procesu, provede evaluaci vzdělávání, upraví osnovy a převezme výukové i metodické materiály.

www.zcsol.cz

© 2011–2019 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově TOPlist