Hlavní strana
Partneři
Evaluace
Foto
Publicita
Projektový tým
Reference
Odkazy
Kurzy a semináře pro pedagogy Metodický portál Školy s výukou Etv v Olomouckém kraji Kontakty na metodiky Poradna Odkazy a tipy

Kurzy a semináře pro pedagogy

Termínový kalendář

Kurz Etv pro pedagogy

Semináře Etv pro pedagogy

Konference o Etické výchově

Seznam lektorů

Akreditovaný 250-hodinový vzdělávací kurz Etické výchovy

Téma Termíny Délka Místo konání
Úvod do Etické výchovy a aspekty Etv 12. 2. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Komunikace v Etické výchově 5. 3. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Etická výchova v ŠVP 16. 4. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Lidská důstojnost, sebeúcta 7. 5. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Sebehodnocení 11. 6. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Pozitivní hodnocení sebe, pozitivní hodnocení druhých, Úvod do tvořivosti 30. 6. 2011
- 2. 7. 2011
3 dny Svatý Hostýn
Tvořivost a komunikace citů 27. 8. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Komunikace citů 10. 9. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Empatie 8. 10. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Empatie a asertivita 26. 10. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Asertivita 12. 11. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Vzory 10. 12. 2011 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Darování, dělení, spolupráce, pomoc, přátelství 14. 1. 2012 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Komplexní prosociálnost 28. 1. 2012 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Úvod do aplikačních témat, aplikační téma: Etika, Duchovní rozměr člověka 31. 3. 2012 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Aplikační téma: Rodina, ve které žiji, Zdravý životní styl a výchova k sexuálnímu zdraví 14. 4. 2012 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Aplikační téma: Etické aspekty ekonomie, Etické aspekty ekologie 12. 5. 2012 1 den CMG a MŠ v Prostějově
Závěrečné zkoušky 2. 6. 2012 1 den CMG a MŠ v Prostějově
© 2011–2019 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově TOPlist