Partneři
Etická výchova
Evaluace
Foto
Publicita
Projektový tým
Reference
Odkazy
O projektu Klíčové aktivity Průběh projektu

Klíčové aktivity

Vytvoření Centra podpory etické výchovy v Olomouckém kraji stojí na 4 pilířích, které spolu tvoří nedílný celek. Zahrnují jak odpovídající další vzdělávání začínajících pedagogů Etv, tak výchovu žáků prostřednictvím zavedení předmětu Etická výchova, jeho začlenění do školního vzdělávacího programu, následné evaluace v rámci pilotní výuky či případné revize osnov. Nedílnou součástí je vytvoření metodických materiálů, výukových pracovních listů, "terénní" metodická podpora a konzultace včetně vytvoření webového portálu.

 1. Tvorba výukových a metodických materiálů pro vzdělávací semináře
  V rámci této aktivity zpracujeme:
  • pracovní listy pro žáky včetně nezbytné metodiky jejich použití při výuce Etické výchovy
  • metodické materiály, které vycházejí z celkových cílů Etické výchovy a z cílů vzdělávacích seminářů pro pedagogy na ZŠ a SŠ v Olomouckém kraji
  Vzniklé metodické, výukové, pracovní i evaluační materiály budou zveřejněny na webových stránkách projektu.
 2. Semináře pro pedagogy
  V rámci projektu nabízíme:
  • akreditovaný vzdělávací kurz Etické výchovy pro začínající pedagogy Etv, který splňuje požadavky na další vzdělávání pedagogických pracovníků dle zákona č.317/2005, §2, odst.2, §3 a §6, odst. 1b, 3 a 4., pro 32 pedagogů ZŠ a SŠ Olomouckého kraje
  • vzdělávací semináře na téma vybraných kapitol Etické výchovy, včetně ukázkových hodin, rozborů, předání metodických námětů a materiálů, doplněné o následnou diskuzi.
 3. Pilotní výuka Etické výchovy
  Považujeme ji za stěžejní pro připravenost pedagogů pro práci s žáky v rámci výuky Etv. Bude probíhat na našem gymnáziu CMG a MŠ v Prostějově, na školách partnerů - Církevním gymnáziu Německého řádu, spol. s r.o. v Olomouci a na Základní škole sv. Voršily v Olomouci či na školách případných zájemců.
  Je rozdělena do dvou etap. Nejprve bude Etická výchova zařazena do ŠVP nejlépe v rámci samostatného předmětu nebo v rámci povinně volitelného či nepovinného předmětu, příp. jako součást jiného příbuzného předmětu.
  Od 1. září 2011 začne samotná výuka Etické výchovy, která je pro projekt velmi důležitá, neboť ověří smysluplnost a reálnost projektu včetně kvality osnov, výukových a metodických materiálů.
 4. Metodická podpora zařazení a výuky Etické výchovy na školách
  V rámci této aktivity budou působit metodici pro poskytování poradenské a podpůrné péče ředitelům škol a jednotlivých vyučujícím Etv formou konzultací při zavádění do ŠVP, hospitací v hodinách Etv, atd.
  Vzniká webový portál Centra etické výchovy v Olomouckém kraji, kde najdete informace o průběhu projektu. V sekci metodický portál budou průběžně uveřejňovány metodické materiály, doporučené postupy pro výuku Etv, odkazy, tipy, atd. V sekci poradna je možné diskutovat, ptát se, sdílet příklady z vlastní praxe.
  Nedílnou součástí je evaluace výuky Etické výchovy, stanovení jejích nástrojů, provedení i následné vyhodnocení včetně případné revize osnov i metodiky Etv.
  Na závěr projektu plánujeme konferenci o Etické výchově za účasti předních odborníků z oblasti vzdělávání, výchovy a etické výchovy. Cílem je předání nejnovějších poznatků a sdílení zkušeností z oblasti osobnostního rozvoje žáků.
© 2011–2019 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově TOPlist