Partneři
Etická výchova
Evaluace
Foto
Publicita
Projektový tým
Reference
Odkazy
O projektu Klíčové aktivity Průběh projektu
Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově se již několik let podílí na utváření osobnostního rozvoje studentů i pedagogů a také díky tomu uspělo při získání grantového projektu „Centrum podpory etické výchovy v Olomouckém kraji“, v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Cílem projektu je podpořit změnu chování žáků k vědomému dodržování základních etických principů tak, aby vyrůstali v prosociální osobnosti, v pozitivně laděné, zdravě sebevědomé a charakterní lidi, kteří jsou schopni kvalitních vztahů s druhými.

Činnost Centra bude spočívat v propagaci výuky předmětu etická výchova na základních a středních školách Olomouckého kraje, v trvalé metodické pomoci školám, které se rozhodnou předmět etická výchova zařadit do svého ŠVP, včetně monitorování a evaluace výuky.

Budou proškoleni pedagogové Etv, vzniknou metodické a výukové materiály a webová podpora pro síťování škol a sdílení příkladů dobré praxe.

Kontakt:

tel. 582 302 541

© 2011–2023 Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově TOPlist